Zaakceptuj i zamknij

Zawartość strony przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników związanych z branżą okulistyczną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Jeżeli nie jesteś profesjonalnym użytkownikiem, nie powinieneś zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, korzystać oraz zapoznawać się z informacjami i reklamami zamieszczonymi na tej stronie.

Blog

Co to jest AREDS

05.02.2022

Co to jest AREDS

Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty czytania
Co to jest AREDS

AREDS to skrót od angielskiego Age-Related Eye Disease Study i oznacza dwa badania (AREDS oraz AREDS 2) przeprowadzone na masową skalę na zlecenie rządu amerykańskiego.

Badania miały na celu ustalenie rzeczywistego wpływu suplementów diety masowo produkowanych przez firmy farmaceutyczne na schorzenia oczu związane z wiekiem - zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) oraz zaćmę.

W roku 2001 opublikowano ustalenia badania AREDS - ustalono że zwiększone dawki kombinacji witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, cynku i miedzi mają korzystny wpływ na pacjentów z zaawansowaną postacią AMD (grupa 4 AREDS). Taka kombinacja składników została nazwana “preparatem AREDS”

Nie ustalono natomiast żadnego wpływu na pacjentów będących w początkowych fazach AMD ani korzyści płynących z profilaktycznego stosowania “preparatu AREDS”.

Badanie AREDS 2 rozpoczęto w roku 2006, natomiast jego wyniki opublikowano w roku 2013.

W AREDS 2 badano wpływ suplementacji kwasami tłuszczowymi omega-3 oraz luteiną i zeaksantyną na zahamowanie postępu AMD i zaćmy.

Nie ustalono żadnego hamującego działania kwasów tłuszczowych omega-3 na rozwój AMD i zaćmy.

Wartościową konkluzją było natomiast to że luteina z zeaksantyną mogą zastąpić beta-karoten w “preparacie AREDS”. Takie zastępstwo jest bezpieczniejsze w stosowaniu w szczególności u palaczy.

Kategoria 1 AREDS – (brak AMD) – była to grupa kontrolna AREDS, składająca się z pacjentów bez druz lub z kilkoma małymi druzami (średnica

Kategoria 2 AREDS – (wczesne AMD) – charakteryzuje się połączeniem wielu małych druz, kilku druz pośrednich (o średnicy od 63 do 124 mikronów) lub niewielkimi nieprawidłowościami RPE.

Kategoria 3 AREDS – (umiarkowane AMD) – charakteryzuje się rozległymi druzami średniej wielkości, co najmniej jedną dużą druzą (o średnicy >125 mikronów), zanikiem geograficznym nie obejmującym centrum dołka.

Kategoria 4 AREDS – (zaawansowane/późne AMD) – charakteryzuje obecnością co najmniej jednego z objawów: zanik geograficzny obejmujący dołek, makulopatia neowaskularna z neowaskularyzacją naczyniókową (CNV), naczynia krwionośne proliferujące z naczyniówki do siatkówki przez ubytki w błonie Brucha, surowicze lub krwotoczne odwarstwienie siatkówki zmysłowej lub RPE, wysięki twarde, włóknisto-naczyniowe proliferacje pod siatkówką i pod RPE, blizna tarczowatą.

Oprócz suplementacji opóźnienie postępu AMD można osiągnąć stosując terapię PBM.


Poprzedni artykuł Następny artykuł