Katalog Okulistyka AMD

Valeda

Polecany
Przecena

Valeda

Producent: Lumithera

Kategoria: AMD

Fotobiomodulacja w suchej postaci AMD.

Naświetlanie trzema różnymi barwami światła.

Zabieg jest całkowicie bezpieczny dla pacjenta.

Opis produktu:

Valeda to urządzenie do terapii suchej postaci AMD za pomocą fotobiomodulacji

  • poprawa ostrości widzenia
  • poprawa czułości kontrastowej
  • redukcja druz

 W aparacie Valeda zastosowano diody LED o trzech różnych długościach fali w celu stymulacji procesów komórkowych co prowadzi do zwiększenia produkcji energii w mitochondriach.

Długości fali wynoszą odpowiednii 590, 660 i 850nm. W literaturze fachowej te długości fali wpływają na różne mechanizmy komórkowe istotne z punktu widzenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Valeda - informacje podstawowe

Słowo Valeda pochodzi z łaciny i oznacza “Zdrowy i silny”

Valeda do urządzenie emitujące światło o różnych długościach fali, które wykorzystując zjawisko fotobiomodulacji wzmacnia komórki siatkówki, czyni je zdrowszymi oraz zapobiega powstawaniu i progresji suchej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (Dry AMD).

Terapia PBM - historia

Technologia fotobiomodulacji została opracowana już około 30 lat temu w celu redukcji bólu pleców i obrzęku w zapaleniu stawów. Terapia PBM była stosowana również do leczenia urazów stawów.

PBM została dodatkowo opracowana z myślą o chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak udar, choroba Alzheimera i Parkinsona.

Terapia PBM w okulistyce

Terapia PBM (fotobiomodulacja) oddziaływuje na poziomie komórkowym, aktywując elementy łańcucha oddechowego w mitochondriach. Fotobiomodulacja pomaga w stabilizacji funkcji metabolicznych i inicjuje kaskadę sygnalizacyjną, promując proliferację komórkową i cytoprotekcję.

Mitochondria wykorzystują oksydazę cytochromu c do regulacji - białko to jest fotoreceptorem dwóch długości światła widzialnego i promieniowania w bliskiej podczerwieni (NIR).

W terapii PBM fotony są absorbowane przez fotoakceptory w tkance docelowej, z wtórnymi efektami komórkowymi, takimi jak wzrost produkcji energii i zmiany w sposobach sygnalizacji. 

Aktywacja czynników transkrypcyjnych prowadzi do modulacji w syntezie białek, proliferacji i poprawie przeżywalności komórek siatkówki, które są bardzo zależne od energii.Zabiegi:

  • pierwsza seria - 9 zabiegów obuocznie (po 3 zabiegi tygodniowo przez 3 tygodnie)
  • seria przypominająca po 4-6 miesiącach (po 3 zabiegi tygodniowo przez 3 tygodnie)

 

Badanie LIGHTSIDE I

Badanie LIGHTSITE I jest pierwszym prospektywnym, kontrolowanym pozornie, podwójnie maskowanym badaniem klinicznym oceniającym skuteczność leczenia fotobiomodulacją (PBM) pacjentów z suchym zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD).

Badanie obejmowało 46 oczu, a udział badanego trwał 12 miesięcy. Wyniki badania LIGHTSITE I wykazały poprawę kliniczną funkcjonalną widzenia oraz pożądane zmiany strukturalne po zastosowaniu fotobiomodulacji światłem o różnych długościach fali.

 Zaobserwowano poprawę w zakresie najlepszej korygowalnej ostrości wzroku (BCVA) i wrażliwości na kontrast (CS), a także poprawę cec takich jak centralna objętość druz (CDV). Dane te stanowią mocną podstawę dla użyteczności terapii PBM i wykazują działanie wpływające na przebieg choroby.

Terapia PBM (trzy zabiegi tygodniowo przez trzy tygodnie) była najbardziej korzystna u pacjentów z suchym AMD bezpośrednio po zakończeniu sesji terapeutycznych, co wskazuje na potrzebę kontynuacji terapii podtrzymującej. Ponowne leczenie w odstępie sześciu miesięcy przeprowadzono w celu utrzymania korzyści klinicznych.

W trakcie badania nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych związanych z urządzeniem, co podkreśla korzystny profil bezpieczeństwa. Wyniki pokazują, że terapia jest zarówno bezpieczną, jak i skuteczną metodą leczenia pacjentów z suchą postacią AMD we wczesnym stadium.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Retina