Informacje Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów w https://www.optotech.pl/
z dnia 25.11.2017

Serwis optotech, działający pod adresem https://www.optotech.pl/ prowadzony jest przez Optotech Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000576765,   nr NIP 6831860872, nr REGON: 356382543, z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Wimmera 67E.

Serwis Optotech prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

 • poprzez adres poczty e-mail: serwis@optotech.pl,
 • telefonicznie poprzez numer +48 12 278 44-70 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku - w dni robocze,
 • poprzez numer faxu +48 12 278 44-70.

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.optotech.pl/regulamin-zakupow.

Kupującym w sklepie internetowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Optotech-u.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu Optotech i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu Optotech wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • opisu przedmiotu Zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • danych kontaktowych Klienta w tym danych do faktury.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

Stosownie do Art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Optotech Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Administratorem danych osobowych jest Optotech Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Wimmera 67. Baza stworzona została wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie:

 • przedpłaty przelewem na konto Optotech Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
  BNP Paribas  72 1750 1048 0000 0000 0280 7618,
 • przedpłaty e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 • przedpłaty katą płatniczą (kredytową) przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 • pobrania: zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki,

Koszty i sposób dostawy:

 • Koszty dostawy zamówionych towarów pokrywa Kupujący.
 • Koszt dostawy poza granicami Polski, wyceniamy indywidualnie i pokrywa je Kupujący.
 • Koszt dostawy i montażu pokrywa Sprzedający, w przypadku zakupu przez Klienta sprzętu medycznego o gabarytach większych niż 5 kg, lub według uznania Sprzedającego.
 • Koszty dostawy zawiera Tabela Kosztów Transportu przedstawiona poniżej

Przesyłki do 3 kg

kurierem po przedpłacie

15,00 zł netto (23% VAT)

18,45 zł brutto

kurierem za pobraniem (gotówka)

18,00 zł netto (23% VAT)

22,14 zł brutto

Przesyłki powyżej 3 kg

kurierem po przedpłacie

34,00 zł netto (23% VAT)

41,82 zł brutto

kurierem za pobraniem (gotówka)

42,00 zł netto (23% VAT)

51,66 zł brutto

Koszt dostawy, montażu i szkolenia pokrywa Sprzedający, w przypadku zakupu przez Klienta sprzętu medycznego o gabarytach większych niż 5 kg, lub według uznania Sprzedającego.

 

Zwroty i reklamacje:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, Klient może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.      

 • Warunkiem koniecznym do odstąpienia od umowy jest pisemne oświadczenie klienta.
 • Produkt należy odesłać na adres firmy Optotech Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Wimmera 67E, 32-005 Niepołomice.
 • Zwrotowi nie podlega koszt dostawy produktu do firmy Optotech Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
 • Nadesłane zwroty na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 • W przypadku zwrotu całości zamówienia zwracamy 100% wartości zamówienia bez kosztów wysyłki.
 • W przypadku zwrotu części zamówienia zwracana jest kwota za zwracany towar bez kosztów wysyłki,

 

Zwrot zapłaconej za towar kwoty zostanie zrealizowany przelewem bankowym lub przekazem pocztowym do 14 dni roboczych.

Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte gwarancja firmy Optotech Medical Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Reklamacje z tytułu wad produktów mogą być składane pod numerem telefonu: +48 12 278 26 71, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Produkty zwracane w ramach reklamacji należy odsyłać wraz z oryginałem dokumentu sprzedaży oraz z adnotacją o przyczynie reklamacji.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.