Zaakceptuj i zamknij

Zawartość strony przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników związanych z branżą okulistyczną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Jeżeli nie jesteś profesjonalnym użytkownikiem, nie powinieneś zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, korzystać oraz zapoznawać się z informacjami i reklamami zamieszczonymi na tej stronie.

Producenci

BVI

Fakowitrektom R-Evolution CR

Fakowitrektom R-Evolution CR

Fakoemulsyfikator Witrektom tylny Laser

Fako/witektom R-Evolutiion

Fako/witektom R-Evolutiion

Fakoemulsyfikator z witrektomią tylną i laserem

Fakoemulsyfikator R-EVO Smart

Fakoemulsyfikator R-EVO Smart

Fakoemulsyfikacja z opcją witrektomii tylnej, pompa perstyaltyczna i/lub Venturi