Zaakceptuj i zamknij

Zawartość strony przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników związanych z branżą okulistyczną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Jeżeli nie jesteś profesjonalnym użytkownikiem, nie powinieneś zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, korzystać oraz zapoznawać się z informacjami i reklamami zamieszczonymi na tej stronie.

Katalog Okulistyka Diagnostyka Tonometry bezkontaktowe/bezdotykowe

Ocular Response Analyzer G3

Ocular Response Analyzer G3

Producent: Reichert

Kategoria: Diagnostyka

Grupa produktów: Tonometry bezkontaktowe/bezdotykowe

Pomiar histerezy rogówki w jaskrze

Opis produktu:
  • Ocular Response Analyzer® (ORA) G3 to jedyne urządzenie, które mierzy histerezę rogówki (CH) i IOP z kompensacją rogówki (IOPcc).
  • Histereza rogówki konsekwentnie wykazała, że jest silniejszym predyktorem progresji jaskry i silniej z nią powiązana, bardziej niż kluczowe czynniki ryzyka, takie jak IOP i CCT.
  • IOPcc to pomiar ciśnienia, na który w mniejszym stopniu wpływają właściwości rogówki i bardziej związany z ryzykiem jaskry niż Goldmann i inne tonometry.
  • Ocular Respnse Analyzer G3 jest projektowany, projektowany i montowany w USA.

Ocular Response Analyzer® w praktyce klinicznej, zastosowanie i interpretacja, Nathan Radcliffe, MD
Nathan Radcliffe, MD, demonstruje użycie Ocular Response Analyzer®, opisuje wyniki pomiarów i omawia, w jaki sposób pomiary histerezy rogówki i IOPcc wpływają na podejmowanie decyzji dotyczących jaskry. 

Rola histerezy rogówki w progresji jaskry, Felipe Medeiros, MD
Felipe Medeiros, MD, profesor Duke Ophthalmology, opisuje swoje ostatnie badanie z wykorzystaniem histerezy rogówkowej (CH) – miary właściwości biomechaniki lepkosprężystej oka – do przewidywania progresji jaskry.
Dr Medeiros wyjaśnia znaczenie zbierania pomiarów histerezy rogówki w celu lepszego określenia pacjentów z wysokim ryzykiem jaskry.

Histereza rogówki (CH): Niezbędne narzędzie w procesie podejmowania decyzji dotyczących jaskry.
Wykazano, że histereza rogówki jest czynnikiem prognostycznym progresji jaskry lub silniej z nią powiązana, i to silniej niż kluczowe wskaźniki, takie jak IOP i CCT, co czyni ją niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji dotyczących jaskry.

Jaskra jest drugą najczęstszą przyczyną nieodwracalnej ślepoty na świecie. Pomimo faktu, że istnieje wiele dobrze znanych czynników ryzyka, diagnoza może być trudna. Oprócz diagnozowania, przewidywanie tempa progresji jaskry u danego pacjenta jest często niezwykle trudne dla klinicystów.

Badanie leczenia nadciśnienia w oku (OHTS) i podobne badania ujawniły znaczenie centralnej grubości rogówki (CCT) w jaskrze. Liczne badania wykorzystujące Ocular Response Analyzer potwierdziły znaczenie rogówki w podejmowaniu decyzji dotyczących jaskry i faktycznie wykazały, że histereza rogówki ma znacznie większe znaczenie niż CCT.


"Porównanie efektów CH i CCT wykazało,
że chociaż CH wyjaśnia 17,4% zmienności
w tempie progresji, CCT wyjaśnia tylko 5,2%"
(1)

Histereza rogówki (CH): Niezbędne narzędzie w procesie podejmowania decyzji dotyczących jaskry.

Wykazano, że histereza rogówki jest czynnikiem prognostycznym progresji jaskry lub silniej z nią powiązana, i to silniej niż kluczowe wskaźniki, takie jak IOP i CCT, co czyni ją niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji dotyczących jaskry.

Jaskra jest drugą najczęstszą przyczyną nieodwracalnej ślepoty na świecie. Pomimo faktu, że istnieje wiele dobrze znanych czynników ryzyka, diagnoza może być trudna. Oprócz diagnozowania, przewidywanie tempa progresji jaskry u danego pacjenta jest często niezwykle trudne dla klinicystów.

Badanie leczenia nadciśnienia w oku (OHTS) i podobne badania ujawniły znaczenie centralnej grubości rogówki (CCT) w jaskrze. Liczne badania wykorzystujące Ocular Response Analyzer potwierdziły znaczenie rogówki w podejmowaniu decyzji dotyczących jaskry i faktycznie wykazały, że histereza rogówki ma znacznie większe znaczenie niż CCT.


Nomogramy korekcyjne, które korygują IOP GAT
oparte wyłącznie na CCT, nie są ani prawidłowe,
ani przydatne u poszczególnych pacjentów
(5)

IOP z kompensacją rogówki (IOPcc): mniejszy wpły właściowości rogówki na pomiar

ORA G3 uwzględnia właściwości biomechaniczne rogówki, zapewniając IOP z kompensacją rogówki (IOPcc). Opatentowany dwukierunkowy system aplanacji umożliwia pomiar histerezy rogówki i IOPcc.

Ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) jest jedynym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka jaskry. W związku z tym dokładny pomiar IOP ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej diagnozy i leczenia. Powszechnie jednak wiadomo, że właściwości rogówki mają wpływ na Goldmanna i inne tonometry. Chociaż grubość rogówki została zaakceptowana jako ważny czynnik przyczyniający się do dokładności pomiarów IOP, wykazano, że próba dostosowania wartości IOP za pomocą wzoru korekcji grubości rogówki nie dodaje żadnej wartości do procesu podejmowania decyzji dotyczących jaskry. To biomechanika, a nie grubość, ma największy wpływ na dokładność pomiarów IOP.

Właściwości biomechaniczne rogówki mogą wpływać na dokładność mierzonych wartości IOP nawet o 17 mmHg w oczach zdrowych3 i ponad 20 mmHg w oczach z patologią rogówki (4)

IOPcc skutecznie eliminuje te wpływy na pomiar ciśnienia.

Compensated IOP (IOPcc) — pomiar ciśnienia, na który rogówka ma mniejszy wpływ niż inne metody tonometrii. IOPcc to opatentowana technologia, dostępna wyłącznie w firmie Reichert.
- IOPcc jest mniej podatny na właściwości rogówki niż Goldmann (2)
- IOPcc jest lepszym wskaźnikiem uszkodzenia jaskry niż tonometria Goldmanna (6)

Badania

1 - Medeiros FA, Meira-Freitas D, Lisboa R, Kuang TM, Zangwill LM, Weinreb RN. Corneal hysteresis as a risk factor for glaucoma progression: a prospective longitudinal study. Ophthalmology. 2013 Aug;120(8):1533-40.
2 - Felipe A. Medeiros, MD and Robert N. Weinreb, MD. Evaluation of the Influence of Corneal Biomechanical Properties on Intraocular Pressure Measurements Using the Ocular Response Analyzer. J Glaucoma 2006;15:364–370.
3 - Liu J, Roberts CJ. Influence of corneal biomechanical properties on intraocular pressure measurement: quantitative analysis. J Cataract Refract Surg. 2005 Jan;31(1):146-55.
4 - Herbert E. Kaufman, MD. Pressure Measurement: Which Tonometer? Symposium on Glaucoma. Vol 11, number 2.
5 - Robert N. Weinreb, James D. Brandt, David Garway-Heath and Felipe Medeiros World Glaucoma Association on Intraocular Pressure; Consensus Series 4; May 5, 2007, Pg 18.
6 - Aashish Anand, MD, Carlos Gustavo De Moraes, MD, Christopher C Teng, MD, Celso Tello, MD, Jeffrey M Liebmann, MD Robert Ritch, MD. Lower Corneal Hysteresis Predicts Laterality in Asymmetric Open Angle Glaucoma, IOVS Papers in Press. Published on June 23, 2010 as Manuscript iovs.10-5580.
7 - Morita T, Shoji N, Kamiya K, Hagishima M, Fujimura F, Shimizu K. Intraocular pressure measured by dynamic contour tonometer and ocular response analyzer in normal tension glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol DOI 10.1007/s00417-009-1169-4.