Optotech Medical

BlogEdukacja - badanie retinopatii cukrzycowej

Edukacja - badanie retinopatii cukrzycowej

Edukacja - badanie retinopatii cukrzycowej

Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Protokół badania ma na celu wspomóc wykrycie retinopatii cukrzycowej zagrażającej utratą wzroku (VTDR - Vision Threatening Diabetic Retinopathy), która jest zdefiniowana jako bardzo ciężka retinopatia nieproliferacyjna (stopień 53 wg klasyfikacji ETDRS), ) umiarkowana retinopatia proliferacyjna (stopień 61+ eg klasyfikacji ETDRS), lub klinicznie znamienny obrzęk plamki (CSME - Clinically Significant Macular Edema).

Ta definicja retinopatii cukrzycowej zagrażającej utratą wzroku jest tożsama z definincą użytą w studium epidemiologicznym NHANES 2005-2008 (Zhang i wsp. 2010) sponsorowanym przez Amerykańskie Narodowe Centrum Statystyki Zdrowia (NCHS) i Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (2011).

Protokół został stworzony w oparciu o badania 467 osób z cukrzycą w wieku 23-88 lat (Maa i wsp. 2016).

Definincje grup ciężkości przypadku

Międzynarodowa Klasyfikacja Kliniczna (Wilkinson i wsp. 2003) Skala ETDRS CSME
Bez objawów NPDR 10-12 -
Łagodna NPDR 14-35 -
Umiarkowana NPDR 43-47 -
CSME z NPDR bez objawów, łagodną lub umiarkowaną 10-47 +
Ciężka NPDR lub proliferacyjna DR 53-85 +/-

Gdzie:

CSME - Klinicznie znamienny obrzęk plamki (Clinically Significant Macular Edema)

DR - Retinopatia cukrzycowa (Diabetic Retinopathy)

NPDR - Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa (Nonproliferative Diabetic Retinopathy)

 

 Oglądaj materiał video

 

Korelacja wyników 

Na poniższym wykresie (Maa i wsp. 2016) ukazano korelację wyników badania elektroretinografem RETeval (oś Y - wynik "DR Score") w zależności od stopnia wg skali ETDRS i występowania CSME (oś x)

Pionowa linia w połowie wykresu oznacza obszar retinopatii cukrzycowej zagrażającej utratą wzroku (VTDR) - w przypadku elektroretinografu RETeval oznacza to wynik (DR Score) równy lub większy 20.


Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej