Optotech Medical

BlogBadanie zaburzeń czynności czopków przy pomocy przenośnego aparatu ERG

Badanie zaburzeń czynności czopków przy pomocy przenośnego aparatu ERG

Badanie zaburzeń czynności czopków przy pomocy przenośnego aparatu ERG

Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Tłumaczenie streszczenia. 
Artykuł oryginalny: https://www.jaapos.org/article/S1091-8531(19)30002-3/fulltext (data dostępu: 2019.03.11 11:49)

Badanie czynności czopków u pacjentów nie poddanych znieczuleniu przy pomocy przenośnego aparatu ERG i bodźca migocącego 30Hz: porównanie do konwencjonalnego badania bodźcem migocącym w znieczuleniu ogólnym

(Migocący ERG, flicker ERG 30 Hz - Przy takim pobudzeniu w adaptacji dziennej (fotopowej) otrzymuje się odpowiedź z czopków. Zastosowanie częstotliwości migania bodźca ponad 15 Hz powoduje, że pręciki przestają reagować na bodźce - przyp. tlum.)

Cel:
Ocena badania przenośnym aparatem ERG RETeval (LKC Technologies, Gaithersburg, MD) jako narzędzia diagnostycznego przy ocenie dysfunkcji czopków u pacjentów pediatrycznych poprzez porównanie z konwencjonalnym aparatem ERG.

Metody
Pacjenci zakwalifikowani do ERG w znieczuleniu ogólnym (GA) przeszli trzy testy:

  • badanie bodźcem migocącym 30Hz przy pomocy aparatu przenośnego RETeval przy użyciu elektrod skórnych przed GA
  • konwencjonalny pełny standardowy elektroretinogram wykonany przy użyciu aparatu ERG E3 Diagnosys (Diagnosys LLC, Lowell, MA) przy użyciu elektrod bipolarnych i bodźca ręcznego (trzymanego w ręce) w trakcie GA
  • powtórzono test RETeval w trakcie GA

Porównywano amplitudy odpowiedzi i czasy z tych trzech metod. W badaniach statystycznych obliczono wartości predykcyjne ujemne (NPV) i dodatnie (PPV), stosując wcześniej ustaloną wartość poziomu istotności dla  amplitudy 5 μV.

Wyniki

Do badania włączono trzydziestu pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia. Stosując konwencjonalny ERG stwierdzono zaburzenia czynności czopków  u 18 pacjentów. Porównując konwencjonalny ERG i badanie bodźcem migocącym 30Hz przy pomocy aparatu RETeval stwierdzono zmniejszenie amplitudy przed znieczuleniem ogólnym (średnia różnica, -42,2 ± 45,3 μV), a w trakcie znieczulenia (-37,1 ± 44.5 μV), które było związane prawdopodobnie z elektrodą skórną, natomiast czasy wystąpienia impulsów były krótsze przed znieczuleniem ogólnym (-1,06 ± 2,83 ms) ) i dłuższe po znieczuleniu (1,28 ± 4,12 ms), co najprawdopodobniej miało związek z zastosowaniem znieczulenia (GA). Porównując odpowiedzi RETeval przed i po znieczuleniu, amplitudy były niższe (-3,05 ± 6,82 μV) a czas wystąpienia impulsów był krótszy (-2,25 ± 3,28 μV) przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego.  Podsumowując dodatnia wartość predykcyjna (PPV) wyniosła 85%; ujemna wartość predykcyjna (NPV) 90%.

Wnioski
Badanie bodźcem migocącym przy pomocy przenośnego aparatu ERG RETeval może służyć do wykrywania zaburzeń czynności czopków u pacjentów pediatrycznych. 

Standardowe badanie ERG jest potrzebne, gdy zastosowane badanie diagnostyczne  bodźcem migocącym 30Hz nie daje jednoznacznych wyników, lub jest to klinicznie uzasadnione.

 W wielu przypadkach nie jest konieczne wykorzystanie drogiego stacjonarnego urządzenia oraz poddawania pacjentów znieczuleniu ogólnego żeby wykonać badanie - przenośny (tańszy) aparat ERG RETeval dostarcza porównywalnych wyników bez potrzeby znieczulenia pacjenta.


Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej